top of page

חנות

הספר ""אחרי ששקע האבק - עדות מתוך משלחת פיקוד העורף במבצע החילוץ במיאמי" מביא את סיפורם של שניים מחברי המשלחת, המתארים בו את פעילותם ואת חווייתם האישית.

 

הכותבים היו אחראים על "משימת מודיעין האוכלוסייה" - פעולות שונות שנועדו לייצר את 'מפת הלכודים' המכווינה את פעילות כוחות החילוץ שפעלו באתר.

הסיפור מתחיל עוד בישראל, עם גיבוש רשימת המומחים שנבחרו לצאת למשימה, וממשיך לאורך כל שלבי הביצוע של המשימה: ההכנות, הטיסה הבהולה למיאמי, הכניסה לתוך המבצע, וכמובן תיאור ממקור ראשון של שלבי המבצע לאורך כל 15 ימי פעילות המשלחת.

bottom of page